Milostyle

En blogg om uttryck och stil ur alla hänseenden

Vem ska sköta bokföringen i ditt företag?

Det som brukar oroa små företagare och de som nyss startat företag, det är allt detta runt bokföringen. Det är ju viktigt att den görs på rätt sätt. Det är ju ofta en sak som tar en hel del tid och det är även många lagar och regler som ska följas kring detta. Har man större företag kan det även handla om revision och redovisning. Då kan det vara skönt att få hjälp med det, via en bra redovisningsbyrå, läs mer här om en sådan. 

Vad är bokföring?

Bokföring är ett slags system som man har för att behandla ekonomiska händelser. Bokkföring som görs av företag utgörs av  verifikationer, löpande bokföring samt årsbokslut eller årsredovisning. Anledningen att man ska göra bokföring är för att ha all nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet mot uppställda mål. Sedan har ju även Skatteverket och andra myndigheter krav på redovisning från ett företag och då är det ett måste att ha ordning på bokföringen för att kunna göra rätt med redovisningen.

Alla företag som bedriver näringsverksamhet är bokföringsskyldiga. Utöver det så är dessutom alla aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar, liksom vissa stiftelser och ideella föreningar, alltid bokföringsskyldiga även om de inte bedriver näringsverksamhet. 

Få hjälp med din bokföring och redovisning

Det allra enklaste för de flesta företag är att anlita hjälp med redovisning och allt som rör dessa bitar. Det blir då gjort på rätt sätt samt att man själv får tiden över att lägga på själva företaget i stället. 

26 Apr 2021